Nowa firma -

Nowa firma

nowa-firma.com.pl


Założenie własnej firmy - pomoc z Unii

 

Osoby, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej mogą ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Na ten cel można uzyskać aż 40 tysięcy złotych. Jest to dotacja bezzwrotna. Wszystko to dzięki działaniu 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Kto ma największe szanse otrzymania dofinansowania dla swojej firmy?

 • Osoby, które przez ostatnie 2 lata nie były zatrudnione co najmniej przez 12 miesięcy

 • Osoby, które w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu nie posiadały działalności gospodarczej (wyjątkiem są osoby prowadzące własną firmę za granicą)

 • Osoby do 25 roku życia i po 45 roku życia

 • Osoby mieszkające na obszarach wiejskich lub miejsko-wiejskich

 • Osoby niepełnosprawne

 • Osoby nieposiadające zaległości w zapłacie podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne

 • Osoby, wobec których nie toczy się postępowanie sądowe, administracyjne i egzekucyjne w sprawie niespłaconych zobowiązań

 • Kobiety

Oprócz dotacji Unia Europejska oferuje inne formy wsparcia:

 • Kampanie promocyjno-informacyjne

 • Doradztwo i szkolenia dotyczące prowadzenia działalności

 • Wsparcie pomostowe polegające na comiesięcznej pomocy finansowej w okresie od 6 do 12 miesięcy od zarejestrowania firmy.